Kindvall Privacy Statement

03-04-2023

Wie zijn wij?

Wij zijn Kindvall, ook handelend onder de naam Zinmaker. Wij zijn gevestigd aan de Goudsesingel 136, Unit 3.11 te Rotterdam. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 71355642. Je kunt ons telefonisch bereiken op 010-2038996, maar ook via het emailadres mail@kindvall.nl. Voor vragen over privacy en deze privacyverklaring kun je terecht bij Sander van Muijen.

Jouw privacy is belangrijk voor ons en jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Kindvall verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om onze nieuwsbrief te verzenden;

- Om diensten aan jou of jouw bedrijf te leveren;

- Om het gedrag van bezoekers op onze website te analyseren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Kindvall verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor het versturen van een nieuwsbrief

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is dat je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kun je op ieder moment weer intrekken. Dit kan door je uit te schrijven met behulp van de (unsubscribe) link in de nieuwsbrief of door een e-mail naar ons te sturen.

Voor het verlenen van onze diensten

- Voor- en achternaam

- Zakelijke adresgegevens

- Emailadres

- Telefoonnummer

- Inloggegevens

De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is dat Kindvall een overeenkomst heeft met jou of met jouw bedrijf voor het uitvoeren van onze diensten. Voorbeelden van onze dienstverlening zijn: het ontwerpen en ontwikkelen van websites en het ontwerpen en inplannen van marketingcampagnes, eventueel op sociale media.

Ontwerpen en ontwikkelen van websites

Het ontwerpen en ontwikkelen van websites valt onder onze dienstverlening. Wij ondersteunen onze klanten ook (incidenteel) bij het beheer van de website van onze klanten. Deze websites bevatten soms persoonsgegevens van de klanten van onze klanten. Voor deze persoonsgegevens zijn wij niet de verantwoordelijke partij.

Verwerken wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 9 AVG. En onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van ouders, persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij direct deze gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kindvall neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kindvall) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Voor het versturen van een nieuwsbrief

Als jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief of op een andere manier jouw toestemming voor het versturen van onze nieuwsbrief aan jou hebt ingetrokken, verwijderen wij binnen 30 dagen al jouw persoonsgegevens die wij hiervoor gebruiken.

Voor het verlenen van onze diensten

Nadat de laatste factuur voor het verlenen van onze diensten aan jou of aan jouw bedrijf is verstuurd, bewaren wij jouw persoonsgegevens gedurende een periode van 7 jaar na afloop van het boekjaar waarin wij deze laatste factuur verstuurd hebben. Dit is onze wettelijke plicht vanuit de belastingwetgeving.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Kindvall heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en tegen inzage door onbevoegden. Voorbeelden van onze beveiligingsmaatregelen zijn:

- Wachtwoorden voor websites die wij bouwen worden als versleuteld opgeslagen;

- Al onze websites maken gebruik van beveiligde verbindingen (TLS 1.2 of hoger);

- Al onze eigen en ingehuurde medewerkers hebben getekend voor geheimhouding.

Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

Om onze diensten te kunnen verlenen, werken wij soms met derde partijen zoals ZZP’ers. Het kan zijn dat wij jouw persoonsgegevens delen met deze derde partijen zodat wij de diensten kunnen verlenen waar jij of jouw bedrijf om hebt gevraagd.

Alle derde partijen met wie wij samenwerken, worden door ons verplicht om jouw privacy te respecteren.

In geen geval verkopen wij jouw gegevens aan derde partijen.

Welke rechten heb jij als betrokkene?

Jij hebt het wettelijke recht om de bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindvall.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens via e-mail naar ons versturen.

Voor het uitoefenen van jouw wettelijke rechten ten aanzien van persoonsgegevens die verwerkt worden in websites van onze klanten, zullen wij je doorverwijzen naar onze klant en/of de eigenaar van de betreffende website.

Waar kun je met een klacht over privacy terecht?

Als je niet tevreden bent over hoe Kindvall met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je een klacht indienen bij Kindvall door een mail te sturen. Wij reageren binnen 30 dagen op jouw klacht. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.